Interior Jobs

 • Konstruktorzy Automotive V5 Woj
  Germany, Germany


  Job Requirements: my l c o przysz o ci stawiasz na sw& amp amp oacute j rozw& amp amp oacute j chcesz by cz ci kreatywnego zespo u in ynier& amp amp oacute w firma k& amp amp auml mmerer daje mo liwo uczestnictwa w interesuj cych projektach z bran y automotive. pracuje z nami ponad 300 in ynier& amp amp oacute w i specjalist& amp amp oacute w w 10 europejskich oddzia ach. naszym klientom wiatowym koncernom samochodowym i ich dostawcom & amp amp nbsp oferujemyzawsze w a ciwe rozwi zania& amp amp nbsp dla nowych technicznych wyzwa . mo esz by cz ci tego wiata. oferujemy ci mo liwo wykazania si i kierowania w asn przysz o ci . & amp amp nbsp mo esz rozpocz z nami now pe n wyzwa drog zawodow . kogo szukamy cad-in ynier& amp amp oacute w z do wiadczeniem w projektach automotive interior exterior w systemie catia v5 do stabilnych i d ugich projekt& amp amp oacute w rozwoju. gdzie b dziesz pracowa -a okolice warszawy jaki powiniene -na by co musisz umie wykszta cenie technic  

  kaemmerer-group.com
  0 Days Ago
 • Cad Designer
  Germany, Germany


  Job Requirements: my l c o przysz o ci stawiasz na sw& amp amp oacute j rozw& amp amp oacute j chcesz by cz ci kreatywnego zespo u in ynier& amp amp oacute w firma k& amp amp auml mmerer daje mo liwo uczestnictwa w interesuj cych projektach z bran y automotive. pracuje z nami ponad 300 in ynier& amp amp oacute w i specjalist& amp amp oacute w w 10 europejskich oddzia ach. naszym klientom wiatowym koncernom samochodowym i ich dostawcom & amp amp nbsp oferujemyzawsze w a ciwe rozwi zania& amp amp nbsp dla nowych technicznych wyzwa . kogo szukamy cad-in ynier& amp amp oacute w z do wiadczeniem w projektach automotive interior exterior. jaki powiniene -na by co musisz umie wykszta cenie wy sze techniczne & amp amp bdquo zmys & amp amp rdquo do rozwi za technicznych i tworzenia nowych koncepcji kreatywno dok adno samodzielno w asna inicjatywa i zaanga owanie konieczny entuzjazm i zapa do dalszej nauki i pracy powiniene mie zawodowe do wiadczenie w projektowaniu w catia v5 siemens nx  

  kaemmerer-group.com
  0 Days Ago
 • Inzynierow Rozwoju Auto Interior
  Germany, Germany


  Job Requirements: & amp amp nbsp firma k& amp amp auml mmerer oferuje us ugi dotycz ce rozwoju produktu we wszystkich jego etapach. bran a automotive pojazdy szynowe& amp amp nbsp to& amp amp nbsp g & amp amp oacute wni odbiorcy us ug in ynieryjnych. dostarcza rozwi za konstrukcyjnych wspomaga w symulacjach i obliczeniach wprowadza i optymalizuje nowe systemy i procesy. k& amp amp auml mmerer prowadzi r& amp amp oacute wnie doradztwo projektowe zajmuje si zarz dzaniem danymi i jako ci oraz redukcj koszt& amp amp oacute w. opis stanowiska poszukujemy niemieckoj zycznych in ynier& amp amp oacute w rozwoju konstruktor& amp amp oacute w do pracy przy projektach interior samochod& amp amp oacute w klasy premium w systemie catia v5 oraz siemens nx. zadania obejmuj prace koncepcyjne i konstrukcj w cad aktywny udzia w spotkaniach technicznych cis wsp& amp amp oacute prac z centrum r& amp amp amp d w niemczech i oddzia em kaemmerer w polsce w zakresie przekazywania statusu rozwoju komponent& amp amp oacute w. miejsce pracy niemcy  

  kaemmerer-group.com
  0 Days Ago
 • Absolwent Junior Designer
  Germany, Germany


  Job Requirements: interesuj ci ciekawe projekty chcia by zdoby do wiadczenie w automotive k& amp amp auml mmerer& amp amp nbsp jest & amp amp nbsp odpowiednim miejscem dla ciebie. pracuje z nami ponad 350 in ynier& amp amp oacute w i specjalist& amp amp oacute w w 14 europejskich oddzia ach. naszym klientom wiatowym koncernom samochodowym - jak vw lub daimler - i ich dostawcom & amp amp nbsp oferujemyzawsze w a ciwe rozwi zania& amp amp nbsp dla nowych technicznych wyzwa . mo esz by cz ci tego wiata. oferujemy ci mo liwo wykazania si i kierowania w asn przysz o ci . & amp amp nbsp mo esz rozpocz z nami now pe n wyzwa drog zawodow . aktualnie poszukujemy m odych i ambitnych konstruktor& amp amp oacute w do projekt& amp amp oacute w automotive interior (tworzywa sztuczne) z co najmniej podstawow znajomo ci systemu catia v5 oraz& amp amp nbsp j zykiem niemieckim. m odym in ynierom oferujemy umow o prac oraz okres wdro enia& amp amp nbsp - przyuczenia& amp amp nbsp - do standard& amp amp oacute w  

  kaemmerer-group.com
  0 Days Ago
 • Konstruktor Cad
  Germany, Germany


  Job Requirements: firma k& amp amp auml mmerer oferuje us ugi dotycz ce rozwoju produktu we wszystkich jego etapach. dostarcza rozwi za konstrukcyjnych wspomaga w symulacjach i obliczeniach wprowadza i optymalizuje nowe systemy i procesy. k& amp amp auml mmerer prowadzi r& amp amp oacute wnie doradztwo projektowe zajmuje si zarz dzaniem danymi i jako ci oraz redukcj koszt& amp amp oacute w. w zwi zku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy os& amp amp oacute b na stanowisko konstruktora cad do pracy przy projektach element& amp amp oacute w wn trza samochod& amp amp oacute w w systemie catia v5 (min. deska rozdzielcza konsola rodkowa elementy deski rozdzielczej wy o enia drzwi do samochod& amp amp oacute w klasy premium tworzenie innowacyjnych koncepcyjnych rozwi za dla interior & amp amp ndash min. mechanizmy elektryczne kinematyczne). praca pod kierownictwem lidera projektu we wroc awiu. miejsce pracy wroc aw siedziba kaemmerer polska sp. z o.o. oczekiwania wykszta cenie wy sze techniczne do wiadczeni  

  kaemmerer-group.com
  0 Days Ago
 • Konstruktor Catia V5 Dachy
  Germany, Germany


  Job Requirements: firma k& amp amp auml mmerer oferuje us ugi dotycz ce rozwoju produktu we wszystkich jego etapach. dostarcza rozwi za konstrukcyjnych wspomaga w symulacjach i obliczeniach wprowadza i optymalizuje nowe systemy i procesy. k& amp amp auml mmerer prowadzi r& amp amp oacute wnie doradztwo projektowe zajmuje si zarz dzaniem danymi i jako ci oraz redukcj koszt& amp amp oacute w.do projektu w okolicach stuttgart w niemczech - w zakresie rozwoju system& amp amp oacute w dachowych w samochodach osobowych - poszukujemy do wiadczonych konstruktor& amp amp oacute w catia v5. miejsce pracy okolice stuttgart oczekiwania wykszta cenie techniczne powy ej 1 roku do wiadczenia w konstruowaniu cz ci z tworzyw sztucznych aluminiowych pokry w obszarze system& amp amp oacute w dachowych znajomo specyfiki produkt& amp amp oacute w automotive interior exterior pod k tem rozwoju produktu i zasad projektowania dobra znajomo programu catia v5 bazuj ca na do wiadczeniu zawodowym (modelowanie bry owe i powier  

  kaemmerer-group.com
  0 Days Ago
 • Hiring Senior Project Manager
  London, United Kingdom


  Job Requirements: job description lg recruitment are currently working with a leading fit out and refurbishment contractor who work across london and the home counties. our client works as both the main and sub contractor on various size projects ranging from 100 000 to over 10 million.they are currently looking to recruit senior project managers into their team to continue their success in the interior fit out sector.ideally you will have the following project management experience.successfully managed multiple construction projects at one time.experience at running projects above 10 million in value.smsts.first aid.cscs management card.experience at liaising with contractors.experience in developing good working relationships with all parties.salary and package is negotiable depending on experience. for further details please contact liam .  

  jobsrmine.com
  5 Days Ago
 • Hiring Mep Cad Coordinator
  London, United Kingdom


  Job Requirements: established for over 20 years our client is one of the leading interior fit out specialists. with an in house multi-disciplinary design and technical team they are working on projects in the high end specialist hotels museums residential and retail sectors. they pride themselves on rewarding and motivating staff which is why some of the team has been working together for over 20 years and most of us for at least a decade. their head offices are in chessington surrey but you will expected to work on site in central london as well.they are currently recruiting for an mep coordinator who has previous experience in the fit-out sector as well as a knowledge of british standards. you will have experience using autocad to prepare and check mep technical drawings.you will be working along side the senior mep manager and alongside an existing design team but you will also be a self motivator capable of working on short time scales in a busy environment. you will have at least 3 years exper  

  jobsrmine.com
  5 Days Ago
 • Hiring Project Surveyor
  London, United Kingdom


  Job Requirements: our client specialises in bespoke high-end interior fit-outs for their customers across london. they provide high-quality packages to clients and from this they have gained a great reputation within the industry thanks to their technical dependable honest and trustworthy approach to business. our client primarily sub..... click apply for full job details  

  jobsrmine.com
  5 Days Ago
 • Assistant Estimator
  London, United Kingdom


  Job Requirements: assistant estimator - commercial fit out & amp amp refurbishment contractor company overview my client are a well established central london based commercial fit out & amp amp refurbishment contractor with a turnover in excess of 60m and growing at a steady pace. in terms of projects my client undertake various interior fit..... click apply for full job details  

  jobsrmine.com
  5 Days Ago